pan světle modrý

17. den / 17th day 


2. day / 2nd day